Volver

Resultados de la búsqueda

Resultados para
58 ECONOMÍAyNEGOCIOS Ahorro e Inversión Valor Rent. Rent. Volat. Liquid. 1 mes 2008 1 año 743,69 19,63 796,24 866,97 1.080,36 775,78 8,25 8,25 6,85 7,28 7,74 6,34 7,45 11,51 11,40 11,62 12,07 7,92 9,05 10,07 11,66 761,17 7,38 16,86 29,29 1.255,59 918,76 7,01 7,28 10,56 23,67 12,59 5,49 7,68 10,17 8,33 8,48 8,20 10,56 2.384,65 1.571,83 10,82 8,67 22,65 602,03 16,78 1.236,75 6,00 11,92 9,18 6,94 16,91 21,13 6,40 22,47 6,46 1.649,48 6,22 4,92 9,85 8,02 8,42 3,89 10,89 7,51 6,55 8,51 16,94 9,73 7,89 12,62 6,85 6,41 8,57 6,10 6,92 5,40 9,25 6,56 7,30 9,85 1,71 80,80- 3,63- 5,93 0,14 0,28 0,25 0,27- 1,74 0,31 1,51 1,92- 0,94- 0,50 0,55- 1,44- 3,63 0,60 0,29 0,21 0,18 0,26 0,44- 0,56 0,29 0,09- 4,16- 7,09 0,34 0,42 0,41 0,36- 1,96 0,42 1,56 2,62- 1,56- 0,93 0,66- 2,10- 3,30 0,91 0,37 0,33 0,25 0,25 0,54- 0,89 0,50 0,38 5,09 8,63 0,16 0,07 0,12 0,09 4,20 0,05 2,55 3,96 3,38 2,56 4,56 3,35 5,01 0,45 0,15 0,10 0,11 1,56 0,48 1,52 0,05 0,73 17,38 0,15 0,14 4,29 4,25 17,51 9,76 1,35 11,56 4,33 2,04 1,28 2,18 0,30 2,24 0,06 0,06 8,60 0,04 3,89 0,12 9,43 0,06 15,35 20,02 2,66 6,11 0,53 16,18 15,30 11,82 1,49 0,55 2,79 20,63 1,09 1,59 3,52 14,05 2,75 6,66 5,94 10,02 4,70 18,28 0,17 12,42 0,94 7,14 10,41 6,36 2,44 14,96 0,57 4,02 0,97 15,48 7,65 0,20 3,66 0,14 0,14 0,15 0,15 16,83 15,86 5,41 0,68 4,63 Valor Rent. Rent. Volat. Liquid. 1 mes 2008 1 año 7,09 6,85 6,57 6,53 6,35 6,30 8,07 8,09 10,26 37,70 6,46 7,91 29,63 4,36 1,47 3,98 10,33 7,74 17,55 7,61 6,82 6,97 9,47 6,61 7,78 6,97 2.041,61 1.021,78 6,64 6,34 6,31 6,09 5,92 6,02 5,99 6,11 6,85 6,30 6,04 5,89 6,04 6,24 6,20 6,17 6,10 6,46 6,27 6,36 6,05 0,04- 1,76- 2,00- 2,23 0,27- 1,69- 1,16- 1,16- 5,42- 11,19- 10,93 0,34- 12,33- 2,26- 8,54- 10,07- 11,50- 10,73 0,58- 7,50- 0,55 1,25- 8,16 0,31- 8,52- 8,54 0,25 0,24 0,31 1,69- 2,12- 2,32- 1,84- 0,84- 0,58- 1,34- 9,24 0,23 0,24- 4,09- 0,49 0,31 0,32 0,31 0,53 0,23 0,62 0,56 0,28 1,35- 2,30- 2,66- 2,89 0,54- 2,63- 0,97- 0,97- 6,14- 13,72- 12,74 0,49- 14,49- 5,35- 17,11- 11,53- 10,90- 13,59 0,86- 9,53- 1,39 1,76- 10,51 0,45- 10,57- 9,29 0,36 0,36 0,43 2,37- 2,49- 2,79- 2,44- 1,13- 0,71- 1,60- 10,93 0,20 0,28- 4,54- 0,64 0,42 0,44 0,44 0,74 0,31 0,77 0,62 0,38 5,37 4,86 5,22 5,57 4,42 3,54 2,05 2,05 8,40 16,24 15,86 0,13 16,87 14,92 17,90 14,20 17,01 17,44 0,68 21,28 8,39 1,88 15,28 0,13 24,05 0,12 0,12 0,11 2,07 4,36 4,86 3,63 3,22 13,92 3,36 7,47 3,18 0,15 4,10 1,73 4,43 6,10 2,25 4,01 1,26 3,05 8,71 13,30 14,09 11,96 7,17 7,17 2,67 3,60 0,78 10,83 0,11 6,83 4,53 1,37 3,12 0,59 1,23 0,10 1,74 2,58 16,50 3,63 16,34 17,36 16,91 15,31 15,32 0,06 12,78 12,25 4,84 4,22 0,07 7,23 3,38 10,51 13,04 3,51 7,71 0,82 11,60 0,07 0,07 11,92 4,30 13,02 11,98 18,73 1,92 4,61 0,07 0,31 Valor Rent. Rent. Volat. Liquid. 1 mes 2008 1 año 10,19- 9,86- 11,80 23,68- 10,11- 12,94 10,37- 9,08- 10,55 536,66- 10,89- 12,49 13,04 0,23 0,44 28,91- 11,20- 11,22 1,72- 7,15- 17,11 1.189,35 0,23 0,33 647,10- 0,25- 0,90 632,36- 0,35- 0,44 602,55- 1,87- 2,04 785,74- 2,92- 3,39 612,35- 1,22- 1,60 710,22- 0,95- 1,04 7.918,51 0,26 0,37 526,34- 11,82- 13,57 639,14 0,30 0,38 611,97 0,81 1,04 617,95 0,43 0,94 721,00- 10,29- 12,46 758,16- 1,51- 1,87 822,81- 6,05- 7,43 1.068,78- 0,02 0,51 868,66 0,37 0,54 14,23 108,22 108,61 63,20 56,00 10,24 1.466,90 9,91 12,40 8,96 8,75 70,47 11,15 13,05 103,38 7,08 8,51 6,45 17,63 16,07 7,95 72,04 11,17 12,05 64,36 13,01 218,02 6,51 96,60 27,81 198,07 1.949,53 170,27 69,40 9,01 66,05 106,48 9,93 9,49 29,02 1.190,93 797,98 14,08 1.367,83 897,14 113,93 97,83 99,24 101,28 109,08 119,22 56,71 109,83 105,38 102,67 109,96 118,48 118,29 109,47 108,80 109,41 39,36 107,21 0,16 91,86 14,97 102,66 102,05 15,59 232,19 103,22 95,20 7,74 807,85 180,53 103,36 8,28 39,18 1.007,06 12,84 112,91 59,93 159,26 1.683,97 79,95 17,35 126,82 8,00 132,82- 9,82- 0,97- 0,28- 0,23- 0,88- 1,74- 5,37- 8,05 0,44- 0,76 0,86 0,63- 1,39- 1,73 0,18- 0,70 1,37- 12,17- 5,59 0,36 0,43- 0,73- 9,34 0,23 0,01 1,12- 10,68- 2,57- 6,93- 10,64- 6,84 0,43- 9,72- 8,64 0,44- 0,05- 0,20- 0,02 1,69- 5,48 0,29 0,27- 5,90 0,24 0,39 0,40- 0,83- 0,92 0,82- 0,93- 0,19- 5,20- 0,32- 0,31 0,91- 0,98 0,03- 0,19- 0,89- 0,90- 0,99 0,13- 0,18 0,29- 10,66- 9,70- 0,70- 1,30 0,12- 11,04- 0,76- 6,57 0,26 0,38- 11,08- 1,16- 0,22- 5,85 0,23- 1,81- 9,46- 3,24 0,40 0,26- 10,67- 5,81 0,13- 8,36- 13,09- 1,15 0,05 0,08- 1,02- 2,51- 9,63- 9,86 0,61- 0,96 1,46 0,96- 1,09- 2,67 0,37- 0,85 1,89- 14,17- 12,62 0,50 0,61- 0,91- 7,55 0,28- 0,06 1,66- 13,88- 3,15- 8,81- 13,95- 12,13 0,60- 12,22- 9,79 0,63- 0,02- 0,19 0,12 1,74- 9,85 0,40 0,41- 6,77 0,37 0,55- 0,23- 2,18- 1,74 0,72- 1,11- 0,45- 6,07- 0,80- 1,23 0,87- 1,30- 0,17- 0,20- 1,05- 1,09- 1,18 0,19- 1,08 0,45- 14,18- 12,58- 0,82- 1,71 0,24- 12,91- 0,92- 7,46 0,41 0,53- 12,52- 1,56- 0,08- 6,66 0,36- 1,85- 10,01- 10,82 0,56 0,41- 13,91- 10,16 0,24- 10,77 19,47 17,16 14,47 16,42 0,25 18,55 16,49 0,24 1,89 1,05 1,99 5,22 4,07 2,05 0,26 15,89 0,21 17,71 3,16 11,20 2,66 0,40 16,35 2,67 1,36 1,38 3,24 6,21 28,52 12,73 0,20 2,68 1,62 1,14 3,50 6,75 0,55 1,60 1,73 17,01 15,32 0,21 0,15 2,71 8,73 5,21 1,27 1,65 16,93 4,36 10,12 16,93 14,44 0,20 14,30 16,95 0,16 1,06 1,76 0,84 2,56 28,68 0,08 0,16 9,06 0,05 0,17 3,18 3,32 2,82 2,77 2,38 8,93 3,28 4,44 2,60 3,84 1,45 1,68 2,81 2,84 2,91 0,76 3,51 0,05 17,46 15,59 2,29 3,26 0,11 25,26 2,28 4,22 0,13 0,20 19,59 3,34 0,38 8,76 0,06 3,26 13,41 10,19 15,92 0,20 0,08 16,73 28,49 0,15 15,92 DOMINGO 10 s 2 s 2008 ABC Fondo CX CATALUN CAPITAL CX CATALUNYA FT CX CATALUNYA INDEX CXGIR MONETARI Valor Rent. Rent. Volat. Liquid. 1 mes 2008 1 año 8,46 2,15 2,60 10,62 1,95 2,68 12,83- 11,74- 14,50 2,14 0,15 0,31 2,10 2,37 17,98 0,15 0,39 2,12 4,39 24,53 5,87 15,40 1,16 0,10 7,94 0,54 3,56 1,21 3,96 0,16 0,27 3,32 0,13 1,64 0,09 0,13 0,13 0,13 0,13 8,08 1,88 1,34 5,64 2,66 2,36 1,98 5,74 1,43 3,40 7,97 4,34 5,24 4,56 0,12 1,63 1,35 3,87 3,61 2,53 4,39 3,93 1,42 6,56 1,53 3,30 2,31 0,28 6,39 4,03 3,67 2,27 2,96 0,09 17,32 0,32 2,72 3,96 5,03 1,23 0,10 12,01 1,50 0,23 0,13 16,67 16,14 14,07 9,66 3,56 15,23 8,78 0,06 20,91 3,15 21,32 2,48 5,54 5,28 6,80 1,65 1,47 1,48 18,83 13,08 17,55 0,15 2,61 Fondo CAN GESTION 30 CAN GESTION 50 CAN TESORERIA Fondo FCX 126 RF EMERG FCX 131 G IBX PROT FCX 132 G IBEX FCX 136 G IBEX 35 FCX 137 G CES 12 A FCX 138 GAR M FCX 25 RF MX INTL FCX 28 RF MX INTL FCX 29 RV MX ESP FCX 33 BL GEST ESP FCX 43 BLS EUROPA FCX 46 TESORERIA FCX 5 BLS EUR FCX 55 BLS JAPON FCX 61 BLS TECNOLG FCX 62 BLS TELECOM FCX 63 BLS UTILIT FCX 65 BLS IND ESP FCX 7 RF CORTO FCX 72 BLS PAIS EM FCX 75 GLOBAL FCX 87 CESTA RF FCX 94 F BLS EURPA FCX 95 TESORERIA FCX BLS SUDEST ASI FCX BOLSA BRIC FI FCX DINERO 32 FCX DINERO 37 FCX DINERO 77 FCX FT LP FCX G EUROPA PROT FCX G EURP PROT IV FCX G EURP PROT IX FCX G EURP PROT VI FCX G EURP PRT VII FCX G EURPA PROTEC FCX G GESTION 119 FCX G MX TRPL 4 118 FCX G OPORT EMERG FCX GAR ACTIVA FCX GAR EUROP PR FCX GAR RF FCX GAR RF 2 FCX GAR RF 4 FCX GAR RF 6 FCX GAR RF 8 FCX GEST ESTR E 1 FCX GEST ESTR E 2 FCXA GAR RF 7 Fondo RENTA 4 ASIA RENTA 4 BOLSA RENTA 4 CARTERA RENTA 4 EUROBOLSA RENTA 4 EUROCASH RENTA 4 EUROPA EST RENTA 4 TECNOLOGIA Fondo SANT BONOS FT LP SANT DEC AGRESIVO SANT DEC MODERADO SANT DECISION CONS SANT DIV EUROPA SANT DOBLE OPORT 2 SANT ESTRAT INFL P SANT ESTRAT LOCAL SANT EUROACCIONES SANT IBEROAM PLUS SANT INT ACCIONES SANT JAPON SANT LIQUIDEZ ACT SANT MONET FT RENT SANT NORTEAMER SANT RF EM PLUS SANT RF FLEX ACT SANT RF PRIVADA SANT RV ESP 100 SANT SM CAPS EUROP SANT SPEC SITUATIO SANT TECNOLOGICO SANTANDER RF 1 SANTANDER RF 2 SCH MIX RF 90 10 SCH RF PREMIER SUPERFD EVOLUCION Valor Rent. Rent. Volat. Liquid. 1 mes 2008 1 año 798,56 1,24 1,69 97,88- 1,38- 3,50 100,83 0,89 0,09 102,75 0,74 1,07 7,00- 8,08- 10,05 105,63- 4,88- 5,77 413,38- 0,82- 0,80 184,37- 4,11- 6,28 2,88- 12,17- 14,16 135,99- 5,74- 10,33 94,78- 5,38- 12,47 27,48- 6,37- 10,89 106,94 0,12 0,29 1.332,76 0,20 0,30 31,23- 2,35- 11,16 119,18- 0,13 0,32 122,25- 0,75- 0,30 79,55 0,37 1,16 11,76- 10,19- 13,55 77,47- 6,24- 10,24 112,65- 8,83- 12,51 26,46- 6,78- 17,07 21,35 1,07 1,59 86,16 1,16 1,65 11,44 0,00 0,23 102,00 0,86 1,47 106,25 0,70 0,77 105,66 110,63 101,58 102,15 113,17 289,55 63,51 102,84 99,35 100,78 112,63 102,86 97,23 120,42 84,17 77,31 110,57 353,03 106,84 112,10 106,13 73,18 99,33 107,44 304,83 101,26 103,70 67,62 78,73 106,93 74,00 103,62 113,16 108,13 113,90 72,28 864,21 189,70 301,88 1.674,60 99,36 82,28 83,06 80,79 3,30 78,96 117,73 111,85 6,32 82,49 95,93 129,40 104,52 72,48 126,31 114,36 6,36 6,88 9,13 6,53 6,31 8,36 6,28 1.116,57 8,77 8,54 7,95- 3,31- 1,90 0,23 0,02- 0,12- 11,07- 12,11 2,15 0,85 0,53- 0,50 1,02- 0,50 0,40- 3,12- 2,75 0,31- 10,96- 6,21 0,17 0,14- 1,95- 0,32- 1,18- 1,25- 0,43- 0,74 0,20 0,31 0,60 0,38 0,27- 1,71 0,14- 2,40 0,85 0,25- 8,43- 11,28 0,17 0,06- 1,15- 2,47- 5,01- 8,44 0,19- 2,26 0,26 1,28 0,59 0,83- 10,48 0,58 0,83- 7,77 0,20 0,57 0,52 0,54 0,62 0,70 0,96 1,14 0,36 0,44 0,85 0,82- 5,28- 2,96 0,39 0,12- 0,82- 14,79- 14,61 3,31 1,34 0,76- 1,58 1,22- 1,03 0,58- 4,89- 9,77 0,52- 11,82- 8,69 0,30- 0,22- 1,96- 1,06- 1,73- 5,50- 1,38- 0,45 0,39 0,53 0,85 0,55 0,45- 1,59 0,32- 3,28 1,44 0,43- 9,26- 14,87 0,36 0,43- 1,41- 3,05- 6,45- 10,09 0,39- 2,99 0,44 2,03 1,03 0,98- 10,84 0,80 0,95- 9,26 0,33 0,73 0,77 0,62 0,89 0,98 1,35 1,64 0,51 0,64 1,17 1,13 1,61 4,92 3,45 1,95 12,73 8,44 2,31 8,09 17,12 29,39 15,23 14,25 0,66 0,15 15,16 4,18 1,56 2,19 16,30 17,49 15,15 16,96 1,63 1,66 1,46 1,67 2,46 7,27 4,45 3,66 2,08 2,08 17,28 16,49 2,41 3,37 1,80 2,44 1,80 1,03 6,50 13,57 0,05 18,60 14,22 2,33 1,69 3,69 2,48 26,70 5,23 2,71 0,48 0,05 1,43 1,38 0,21 9,00 0,51 8,35 1,70 0,05 22,09 17,23 0,13 2,33 4,64 8,10 11,51 0,30 4,75 0,14 1,62 0,67 2,02 15,23 1,83 2,02 20,76 5,04 0,35 1,23 0,44 0,73 0,89 0,88 1,42 0,12 0,62 0,98 0,96 CAIXA GIRONA GESTIÓ CAIXA MANRESA FONMANRESA INVERMANRESA INVERMANRESA 2 MANRESA CREIXEMENT MANRESA DIN MANRESA DINAMIC MANRESA EVEREST CAIXATARRAGONA DIN CXTARRAG FONS 50 CXTARRAG MIXT IPC CXTARRAG SELEC 25 TARRAGONAFONS 3 1.659,43 0,28 0,46 17,20 0,33 0,65 11,15- 0,54- 0,28 42,83- 12,65- 15,58 32,11- 1,97- 1,64 53,35- 5,63- 5,29 37,64 0,25 0,39 756,56 10,86 7,89 10,61 8,26 9,77 11,28 11,76 10,89 10,06 10,13 563,86 1.258,36 782,91 993,84 821,57 8,38 6,80 8,09 0,99 10,09 827,22 1,06 336,46 298,54 380,81 361,63 312,42 337,97 302,02 1.086,34 361,83 425,93 428,00 20,06 8,55 12,72 578,81 0,21- 4,61 0,28- 1,85 1,01- 0,96 0,19 0,06- 2,46 0,09- 0,39 0,35 0,35 0,35 0,35 0,37 0,39- 0,65- 2,18- 1,47- 1,44- 0,99- 0,39- 5,99 0,95- 0,74- 3,17- 1,83- 1,57- 3,72 0,31 1,65 0,94- 2,52- 1,81 0,46- 2,40- 1,23 0,32- 6,11 0,39- 2,70 1,37- 1,45 0,29 0,08- 2,86 0,14- 0,43 0,56 0,56 0,55 0,56 0,59 0,54- 0,80- 2,59- 2,49- 1,82- 1,23- 0,77- 5,64 1,41- 0,17- 4,02- 1,73- 2,23- 5,38 0,46 2,17 1,38- 2,78- 2,20 0,32- 2,94- 1,77 CAJA VITAL VITALDINERO CAJAMAR MONETARIO CAJAMAR GESTION SGIIC SA CAJASTUR ASTURFONDO DINERO ASTURFONDO MIX- RF ASTURFONDO RENTAS CAJASTUR RNDTO GII CAJASTUR SEL DIVID CJASTUR BOL MUN CJASTUR CART CONS CJSTUR ACCION GAR RURALCAJA DINERCOOP GESCOOP MULT ALTER GESCOOP TESOR DIN GESCOOPER RF PRIV RURAL AHORRO II RURAL BOLSA G 4 PL RURAL CEST CONS 20 RURAL DINERO RURAL EURO RV RURAL GAR RF RURAL GAR RF 2009 RURAL GAR RF 5 RURAL INDICE RURAL MIXTO 25 RURAL MIXTO 75 RURAL VALOR RURALDEUDA B GOLDM S RV EURP BAN GAR DIN PLUS BAN GEST DIN 1 A BAN GEST DINAM 1 BAN GEST DINAM 2 BANES 100 POR CIEN BANES BOL IBEROAME BANES DIV EUROPA BANES ESPECIAL EMP BANES G DIN PLUS BANES G RENT CRE BANES G TRIPL REND BANES GAR EURDIV BANES IBEX 75 BANES MONET DINAM BANES SEL CONSER BANEST ESPECIAL RF BANESTO BOLSA EURO BANESTO BOLSA INT BANESTO DINERO BANESTO ESP DINERO BANESTO G DIN PL 2 BANESTO G OCASIO 3 BANESTO G OCASION BANESTO GAR CUMBRE BANESTO RF BONOS BANESTO RV ESP BANESTO VALOR 30 BANESTO VALOR 70 BANIF ACC ESP BANIF ALP RV ESP BANIF DINERO BANIF DIVIDENDO BANIF ESTRUCTURADO BANIF INSTITUCION BANIF RDTO PLUS BANIF REND ABSOL BANIF RF CP BANIF RF DURAC FLX BANIF RV SILA BANIF TESORERIA FT CITIDINERO CITIFONDO AGIL CITIMONEY EXTRADINERO BANEST F ANTICIPACION MOD FD ANTICIP AGRESIV FD SANT 150 ANIVER FD SPSEL DIV FD SUP GEST 2 FD SUPER 120 FD SUPERSATISFAC FD SUPERSEL ACC FD SUPERSEL ACC 3 FD SUPERSEL DIV 2 FONDO MULTIRENTABI FONDO SUPER 100 FONDO SUPER 100 2 FONDO SUPERGEST 3 FONDO SUPERGEST 4 FONDO SUPERGESTION FONDO SUPERSEL 2 FONDO SUPERSEL ACC OPENBANK DINERO OPENBANK IBEX 35 SAN ACC EUROP SAN AHO PERS SAN AHO PERS MOD SAN AHORRO DIARIO SAN BRICT SAN CAR ACTIV SAN CORP HIGH SAN CP PLUS SAN DINERO SAN EM EUROP SAN GAR ACTIV MOD SAN LIQUIDEZ EMPR SAN MIXTO ACCIONES SAN MONETARIO SAN MX RF 75 25 SAN RV FLEX SAN SELECCION GLB SAN SM CAPS ESP SAN TESORERIA SAN TESORERIA EMPR SANT ACC ESP SANT ACC IBEROAM SANT AHORRO DIAR 2 SANT BENEFICIO CAIXA TARRAGONA CEP GESTORA FDPEN MULTIFD 25 FONPEN GAR INT M B FONPEN INTERES GAR FONPEN INTERES GAR FONPENED REND GAR FONPENEDES DINER FPEN DINAM VAR 2 FPENEDES INTER G 2 CONSULNOR EUROBONO CONSULNOR TESORERI FONCONSUL CAIXATERRASSA CT DINAMIC CT DINER CT PLATINUM 10 CT SELECCIO CAJA CANTABRIA CANTABRIA DINERO CANTABRIA GEST DIN CAM DINER PLATINUM CAM DINERO 1 CAM DINERO AHORRO CAM DINERO PLUS CAM DINERO PREMIER CAM FUT 11 GAR CAM FUT SEL 2 CAM FUTUR 10 GAR CAM FUTURO 14 GAR CAM FUTURO 9 GAR CAM FUTURO SELEC CAN FD MULTIGEST SANTANDER ASSET M. CONSULNOR GESTION SGIIC CAJA DEL MEDITERRANEO DEUTSCHE BANK DWS ACCIONES DWS DINER DWS DINER II DWS DOBLE OPORT G DWS EQUIL GAR DWS EUROPA BOLSA DWS MIXTA DWS RF DWS SELECTED FD 75 DWS SELECTOR GAR DWS TOPFLEX GAR DWS VAR 2 DWS VAR 4- 9,53- 11,53 0,26 0,46 0,26 0,46- 2,38- 2,15- 0,49- 1,05- 8,71- 10,02- 4,65- 5,57 0,46 0,73- 6,53- 6,69- 1,81- 2,07- 0,52- 0,62- 0,42- 0,27- 0,85- 0,71 0,38- 0,96 0,29 0,29- 4,51 0,28- 1,34 0,27- 6,24 0,22- 11,26- 7,63- 0,35- 2,73 0,60- 11,01- 10,06- 7,39- 0,12 0,59- 0,52- 7,10 1,02 0,77- 1,11- 7,09- 0,55- 4,90- 0,07- 6,19- 3,06- 8,40 0,26- 5,05- 0,07- 3,49- 7,57- 2,19- 0,33- 13,07- 8,70 0,14- 2,20 0,38- 10,92- 1,43 0,58- 1,11 0,43 0,42- 4,80 0,36- 2,21 0,41- 8,63 0,29- 13,17- 9,71- 0,81- 3,80 0,61- 13,36- 13,74- 9,31- 0,18 0,42- 0,64- 11,53 1,23 1,30- 1,77- 9,80- 0,08- 5,65- 1,04- 7,76- 3,66- 14,58 0,32- 6,23- 0,11- 4,28- 8,35- 3,02- 0,72- 17,28- 12,80 0,14- 3,06 0,59- 17,28- 2,63 SOGEVAL EURO GEST EQU EURO GEST MOD 30 EURO TOP 6 DIV EUROV GEST ALT EUROVAL 2 ASERG 2 EUROVAL BOL ESP EUROVAL BOLS EUROP EUROVAL BON EUR LP EUROVAL COMB EUROVAL COMB 4 EUROVAL COMBI IBEX EUROVAL COMBINA 3 EUROVAL CONS MULT EUROVAL DBL REND 2 EUROVAL DOBL OPORT EUROVAL EEUU EUROVAL EMP VOL EUROVAL EUROP ESTE EUROVAL EURP EUROVAL G TOP EURP EUROVAL G TOP IBEX EUROVAL GANAD EUROVAL GAR BANCOS EUROVAL GEST DEF EUROVAL IBEROAM EUROVAL IBEX PROT EUROVAL INTR CREC EUROVAL MONET P EUROVAL PART VOL EUROVAL RDTO CONS EUROVAL RENDM EUROVAL RTA 2008 EUROVAL SEL DIV EU EUROVAL SEL MONET EUROVAL SELEC FLEX EUROVAL SELEC OPT EUROVAL TESORERIA EUROVALOR ASIA EUROVALOR BOLSA EUROVALOR DINERO EUROVALOR GAR BRIC EUROVALOR MIXTO- 15 EUROVALOR MIXTO- 30 EUROVALOR MIXTO- 50 EUROVALOR MIXTO- 70 EUROVALOR PATRIM EUROVALOR PLAT IB EUROVALOR RENTA A EUROVALOR RF EUROVALOR RF CORTO EUROVALOR RF INT EUROVL DIV EURVAL COMB 8 EURVAL IBEX CONSOL EURVAL RV EMERG GL EURVL DONBE ASEG CAJA DUERO FDUERO CAPITAL G 3 FDUERO CAPITAL G 9 FONDUERO ACC GAR FONDUERO CAP G 8 FONDUERO CAP GAR 2 FONDUERO CAP GAR 6 FONDUERO CAP GAR 7 FONDUERO DINERO FONDUERO EUROP G FONDUERO GAR FONDUERO INDICE FONDUERO MIXTO GARANTIA PLUS 4 INVERBONOS INVERDUERO 2000 FIBANC FIBANC ACTIVO FIBANC EUROBOND HY FIBANC FONDINER MEDINER FONDITEL VELOCIRAP MAPFRE FDMAPFRE BOL GVIII FDMAPFRE BOLS GVII FDMAPFRE BOLSA GIV FDMAPFRE BOLSA GVI FDMAPFRE GAR 711 FONDMAP BOL G 703 FONDMAP BOLS EUROP FONDMAP BOLSA AMER FONDMAP BOLSA GLOB FONDMAP GAR 611 FI FONDMAP GARANT 607 FONDMAPF BOLSA GAR FONDMAPF RENT MIXT FONDMAPFRE BOLS GV FONDMAPFRE BOLSA FONDMAPFRE DINERO FONDMAPFRE GAR 707 FONDMAPFRE INT GAR FONDMAPFRE RENTA MAPFRE AH PROGRESI MAPFRE FT LP FONMARCH MARCH DINERO MARCH DIVID SELECC MARCH EUROPA BLS MARCH MONETAR DIN MARCHFONDO 6,17- 1,58- 2,28 7,62 0,06- 0,05 7,67- 1,44- 1,42 7,45 0,16 0,16 1.046,07- 0,96- 2,23 6,55- 2,86- 4,47 5,22- 10,33- 11,36 5,30- 3,28- 11,16 4,93- 7,03- 11,04 7,03- 2,14- 2,76 11,26- 0,60- 1,70 13,84- 0,01- 0,26 8,33- 2,30- 2,55 7,25 0,31 0,42 26,02- 7,09- 9,15 1.379,38 0,28 0,45 1,71 1,55 1,59 8,74- 0,33- 0,81 15,37 1,06 1,55 7,92- 1,47- 1,64 13,50 0,66 0,88 24,00 0,79 0,95 87,03 0,24 0,31 9,18- 9,11- 10,54 9,17- 10,31- 12,71 10,67- 0,03 0,06 18,82- 1,13- 1,42 350,32- 7,36- 11,65 FONDITEL GESTION SGIIC SA GAESCO GESTION CONSTANTFONS GESCONSULT GESCONSULT RF FLEX GESCONSULT TESOR CAJA ESPAÑA FDESP CONSERVADOR FDESP GEST ACT FDESP MONET DINAMI FESP CONSOLIDA 1 FONDESP CONSOLID 3 FONDESP GAR RF FONDESP GEST ACT FONDESP GEST ACT G FONDESP INT V FONDESP MOD PLUS FONDESP MODERADO FONDESPA TESORERIA FONDESPAÑA BOLSA FONDESPAÑA GAR RF 2 FONDESPAÑA GLOBAL FONDESPAÑA INT 8 FONDESPAÑA INT II FONDESPAÑA INT III FONDO 111 65,15- 0,44- 0,60 58,40- 0,53- 1,39 62,62- 0,15- 0,14 65,36 0,34 0,44 86,30 0,25 0,28 66,43 0,25 0,39 69,56- 0,40- 1,10 60,25- 1,04- 1,88 75,74- 0,88- 1,34 62,12- 0,58- 0,66 63,22- 1,00- 1,26 81,33 0,27 0,42 133,18- 10,33- 14,25 65,90 0,24 0,37 83,43- 0,92- 0,76 68,38- 1,15- 1,94 73,02- 1,00- 1,82 64,18 1,23 0,91 1.067,30 0,23 0,36 12,28 6,82 10,00 6,63 9,52 5,29 9,35 7,06 8,57 19,97 11,73 1.129,57 12,52 12,41 139,34 108,51 96,63 104,82 104,18 836,04 112,26 112,69 10,71 83,30- 4,40- 1,80 0,30 0,29- 8,37- 9,01- 9,15- 4,22- 0,79- 9,65- 6,43 0,24- 8,46- 1,28- 7,57- 0,02- 1,41- 1,34- 2,77 0,09 0,17 0,13- 7,67- 5,89- 7,64- 1,70 0,48 0,43- 10,46- 11,47- 11,21- 6,91- 0,70- 12,65- 7,48 0,35- 9,14- 1,52- 8,50- 0,04- 2,27- 2,21- 4,20 0,33 0,45 0,37- 8,53- 8,84 GESIURIS CAT OCC PATRIMONIO IBERCAJA IBER DIN II FT REN IBERCAJ BOLS EUROP IBERCAJ EMERGENTES IBERCAJ GEST GAR 2 IBERCAJA ACT G IBERCAJA AHORRO IBERCAJA BOLSA IBERCAJA BOLSA INT IBERCAJA CAPITAL IBERCAJA CREC DIN IBERCAJA DINERO IBERCAJA DOBLE GAR IBERCAJA FINANCIER IBERCAJA FUTURO IBERCAJA HORIZONTE IBERCAJA INDEX 4 IBERCAJA JAPON IBERCAJA PATRIM IBERCAJA RENT EURP IBERCAJA RENT MUND IBERCAJA RENT PLUS IBERCAJA RENTA IBERCAJA SMALL CAP IBERCAJA TESORERIA IBERCAJA UTILITIES IBERCJ AHORRO DIN IBERCJ BOLSA F GAR IBERCJ CAPITAL EUR IBERCJ DOBLE OPORT IBERCJ GEST GAR IBERCJ H 2O RENOV IBERCJ NUEVAS OPOR IBERCJ PATRIM DIN IBERCJ SEL RTA INT IBERCJ SELEC RF IBERCJ TECNOLOGICO MARCH GESTION DE FONDOS METAGESTION METAVALOR CAJA INGENIEROS CJ INGENIERO RENTA MORGAN STANLEY ING DIR F NAR MIX ING DIR F NAR S P ING DIR FD NA IB 35 ING EUR STOXX 50 MS MULTIG VARIABL MS BOLSA MS DINERPLUS MS EURO ACCIONES MS EURO SELECCION MS EURP MIX MS F ACT EQUILIBR MS FONDO 25 MS MULTIG CRECIMTO MS MULTIG ESTABLE MS MULTIG OPORTUN 11,98- 1,52- 1,93 5,61- 4,41- 9,56 14,46- 10,81- 13,65 11,53- 12,44- 14,47 6,93- 7,87- 11,27 39,83- 9,66- 10,68 1.500,90 0,30 0,40 8,26- 8,02- 8,86 11,49- 3,10- 5,19 8,53- 2,27- 2,38 19,64- 0,63- 1,11 948,97 0,33 0,44 15,48- 2,37- 3,99 13,35- 0,81- 1,39 18,82- 3,47- 5,94 123,54 132,69 137,75 26,70 103,73 121,82 121,82 88,94 16,75 41,27 168,71 9,96 1.204,40 15,43 1.282,49 10,44- 4,00- 3,89- 0,38 0,07- 2,03- 1,69 0,87 1,21- 4,55- 6,56 0,26 0,35 0,26 0,35- 3,42- 6,15- 0,98- 1,96- 5,75- 10,73- 1,85- 5,43- 5,79 0,32- 2,27 0,26 0,23- 5,77 0,38- 3,19 0,42 0,51 CAJA LABORAL CAJA LABORAL TESOR CJ LAB AHORRO CJ LAB AHORRO 2 CJ LAB BOL GAR VII CJ LAB BOLS EUROPE CJ LAB BOLS GAR IV CJ LAB BOLS GAR IX CJ LAB BOLS GAR VI CJ LAB BOLSA CJ LAB CRECIMIEN CJ LAB DINERO CJ LAB MERC EMERG CJ LAB PATRIM MUTUACTIVOS MUTUAFD ACCIONES MUTUAFD GEST BONOS MUTUAFD GEST MIXTO MUTUAFONDO MUTUAFONDO BOLSA MUTUAFONDO CP MUTUAFONDO CP MUTUAFONDO FONDOS MUTUAFONDO H Y MUTUAFONDO TECN MUTUAFONDO VALORES PBP BRIC DINAMICO PBP DINERO FT ALHAMBRA ATLAS RENTA INVERS ING D F NARANJA RF CAJA MADRID CAJA MADRID BRICT CJ MADRID CAUTO CJ MADRID FLEXIBLE CM EVOLUCION VAR 10 CM EVOLUCION VAR 15 CM MONET DIN MAD CREC DIN ELECC MADRID CREC DINAM MADRID EMERG GLOBA SAFEI EUROPA UNICAJA UNIFOND 2008 UNIFOND 2008- X UNIFOND 2008- XII UNIFOND 2009 UNIFOND 2009 V UNIFOND 2009 X UNIFOND 2010 UNIFOND DINERO UNIFOND FONDANDAL UNIFOND VIII UNIFOND XII INDOSUEZ FONDOS CAAM MULTIFD VAR 6 KUTXA KUTXADINERO PLUS KUTXAFOND KUTXAMONETARIO KUTXAPLUS KUTXARENT KUTXARENT 2 KUTXAVALOR KUTXAVALOREURO 788,53 0,33 0,51 18,16- 2,42- 2,87 617,08 0,32 0,49 1.281,15 0,31 0,47 1.587,67 0,27 0,43 790,97 0,27 0,43 1.863,84- 10,47- 13,71 649,53- 13,10- 15,11 0,32 15,51 6,19 1,00 0,53- 0,11 1,03 0,79- 0,60 POPULAR GESTION PRIVADA CAJA NAVARRA CAN ACCIONES CAN DINER CAN GAR EURIB CAN GAR EUROSTOXX CAN GESTION 15 13,27- 12,53- 15,29 1.312,84 0,16 0,36 10,06 0,13 0,62 9,83- 1,51- 1,19 714,95- 1,76- 1,97 LA CAIXA FCX 1 RF CORTO FCX 11 RF CORTO FCX 124 G MX T 4 II RENTA 4 GESTORA SGIIC SA Fecha de cierre 07- II- 2008. Selección de fondos realizada por Mi Cartera de INVERSIÓN. Datos facilitados por FININFO.