Volver

Resultados de la búsqueda

Resultados para
A D CH utodN GO sft líK sfiYiEMnnr- i r; jaia. IT ICIO OE r- A A S A V Í TAG. 30. y la IEI- itQr i n o i h a n t r n m U M Q tobro 14 lerJil do irt Vlíjron B- inlMmii. a Karaurva. i a i r a v f i de 4 D pA lnia ñp l bro, en forma- c fltlvadura, ¡ap P í n a (i qu com pontn n h r c h a irJorioio d i l. t cíLTobcid d, La tipovlclún dn loa vcrícrloflctonca irrli noEaLiltfi t n c r t t a c f u r s D d Lo 4 a d e i nt fami. in l r i n l o la dcoc lr C n J y ü l a i pri ftl- -J rolulOPlB lUf p a í l if r allji (in, y E Tel. TlO dH jL- a prlnrjiíitleo KiLlacroa cunipllr fj JOr la mclQ dn In VJTq n d í l l llnr, coropltlniL la uE i. quo nn vact Hnic CIIIÜCAT dn imcrcianEMma. tnnlo d ído I TIQIJED d rJuEiv ILlt rar o corno d r l i id 4 c (Jco, H c v i s l a d e cí. tudio 5 d e la v i d a l o e n r A ñ o 11, N E J m e r o J l Zl do 1: 4 LJJJDV dri AilmlnlAErd Ei l c o j ha. p u b J l c u l o c lod dlnri vi volumcti pünitro 11 d aii ir; liTCL. 3 nEÍ 9l ni jEaklnEa ii i rMvdloa de Eu vida, iDiral nuc dlrlso í d l o diAlli D do l a U n i v e n l d a d d Jotñ I! AI: ÚTI y ufarla. CoríriLiuEido a -Í %l ata a út tifíiElcrjibre- octitEirs, T ha a ijE eV auTnarlo: -Scoclúii dnCLTlnnl Catloa Rule del CrvcUlEo; T P c n l t a y inDral pn Ja fuzíclfin pÜEilL diÁjo vi ifUnlo da J 9 Ei d o una nioEnfLd. d- v ln culiura 1- LOfn líodSi TííiluiaH in j u r í dica do I L ínErri CU AyunEainlínEo ta T el procoao conEsícEiwo Anlonlo R a u r a l achcco; TcarliL d o ¡as EDTIEOI 4 A d o i l n l í EradOn IMCTH A n d r í a A r a n a AErlcta; L i a llaciondau Ir mlaa Rnfliiuc d- a JaTi? r; J E MnnlcIpLo d o GfcrCíJtia. 1 y au rtjurilfl. nilífiE í Olegario Jf- HaTio T C o n r e n L r a d í n dw rlriutaa lfrj- E U: al m QnIljIr J di vnrl f COH ErJC uflon? p e r priivlrcEap, vn l i p a r a i- n. l í í l iDÍormaclAn ni Dnn y iiErrinJiTa- í cro dsSaa. olaUn inrorinntlYo de IBI Cornor a c l o n r i y fLIncJonof Oí d o l a Adrnlniílricl m l, D: a VcllvIilarl O di l Ini lLEuEO, iLrElcJarJo d r l IPJULÍÍIO. IníorrnrvMi iii prMcplonftE. j u M i a a r d rjn, U b r o a y roviaCon. lEi viHíq d revijíoa. la dice de I Tur? ari JurLaprUdtutla A s S e s a l f a b e t o u n i v e r s a l d e Ta v i d a y CRITICA Y N O T I C I A S D E L I B R O S Mar ¡o G u e r r e r o In g r n u d c p o r F e lipo SrtsMnc. E paisaje y los pnísajistas españotcíi por Dcrnardino d e Paníorbii. aninU, Iqa iii rlí- JiH lu. i iLu ldi por rl Jk- lí da an ncrcr c J e unn ij. iria iiriirrEiiLiiAücj nu df r u o i í o n cjufl yiro tcciLnknniu ijfuíí. -cocin l n n i n u t i in J a m a C: 4 TIAI I p n r j c Tutí n- S i l o ci Dtí: i. rivnt; i k a m t i t í U v t PITIJUA np ibT iiaJn at QEIO (E -íniro DI t r n i l i i n l o r i o flti ri- nuiaciüB, i n cüiDlq a FUI i- ti cLi i. il iju t Tnif arlo dlopiacn, DIACED QUC i m KCiiplni rjTjq mitrodurfn ninJrüfl m u r t p f c p n lulUx n dp nuciTro PJLMJG. U rn. icdltia da í Jp ri S m o An. i o níH il cuErpo a LL QbrJi, ti suo J cludliLi llnoa il -Ja pirjturj Gatijfjuln, tll mD tl Infurtíante, tT- a cfiU uiayvc dti ifr lla m niiriitra fipoiQ, j Q J i k pu n. i- aLtiruclín dfl tnEuJ wir (o guf n p E c r r r t n K c n r U víiuril iilá U p l n l u m niiY 4 rccIurLiL a p a r H r do Joa ramúnitcna, y cr- n rrC lL úd. i nLencl n p a r a un Aur- c juno do llTuelPn Un U- ülo dp Hr ¡i vo 3, un Jileo u un Catlmlro KMní- Jínj PIULIL K I pjfln, mui- liú dfi n aBT iCo y ma rl y- rtí dir T: i; kal i y dfl r m A c t r í do pm CJILijidofl y JarJJnpji, rn rula vallcmo j n- Liyj d j -rTirLrdlna do l inlortio. l i n dücuini JiUdí c i m j deudo. -M. tEEtS ANDKZ AL JA 0 JiO. La vuelta al departe en odíenla relaclJ ik I t tren t u piL u El tos de liumor de Torro Enciso. volver í t rí i l cimürc, I k DKtK lmni BJKAI O Intolltvnli d w V S f S T J 4 r? L Ljr 4, s ofruaia TcrE- f n i i f o Tii d a d o a la c r m i a n ui Ubro un iiTvi ilB JniorOisnlQ y Fu i iElvo, q u t Movn por lUtlIa hrí vut lLa a l JtiiDrln n ochr nEi fjt ifí- -in r m k a cifra en el cr ffliloa d 0 buTüor DD fina b u s i u r d cLmi: i? Ith el va fik TLOiulroa al aC Lur In d rad iüla V amorío do íioa t lato p í T Í c c t i n i m n doalríe l i ItiimAnA c iro- por U aulor d y Í- ÚA v e o d l a i rtAn. V t a C l t CDTlIUr cualfa j- x mlno, diAmrnuEB y oTrc o a i c e de bulo 4 TI l u i a EOcnl- loe Iqa rnCL Ena mOii ECELKIÜU r aoUl i d r l con mUiIfTIIai p a tQn i5- t jrlc í n lua dlB iHB 3 y a uiLon nEfi tort. 1 Ja 1 rj PJ lAcl r L i p- r nnr coEiL niandn u cin Ei fbo y dvBErou lirrpiochrvblof. 1 iriDi lmletilQ dv un líErn 2 1 p flnan luJunJIOEJU y plenas d i c t o r l a r g u e en 1 t -obircrvaclcr -B y r MrrE i nElstaon, iiuti m, loen rfjn nlrtrii flíi nmiiM p o r lo nufl dics cu llai T n r r Tinciío y por cfimo) ü! iíP. Frtlr sujcihj ciui- D iifi prppín nnliifli IIu TarrH ICDCI- LI c iicür Ti clrcuniUnciha 1 Ghiap D d U I n í p l- ILEorarLai y pi rJu. HHlIcflSi qua JiísilDcati l í i l T cJaTi, T a Jx jinnliUa iblo PUMO. ID ca u- lo J a an pulillco- j n, I j d o y nicJMp, lo irrurJUD v r a Oiru c- O. T Zn toúr ji di, a ttabajoo üe Punñi Eupa DCEDiTUUriE coniD un lino ir, pr ndlrnío r, ic ftnfii a IÍOIH HI iio- i l a c l a ilutírorri, u dff Ja m i vlvft n d n a fn nd libro OLIU flclt a ilo itubllcar KcJlnn I d a d y etcarífia- lo ci i eloron. Q coTiocAffron m a l i Ta p r i m a r a do L E propfi lEJ dp d Jilclr hQfiFUAt t Erlc fl radio Eli iHHlnrU, l l IniílEOB. ftDbrtJitiunL rm p u f c i l t v i 1 B nt DriKtc. a r f lia coii riii nrlHH mil rliT, QülO i LulU VJOrlEm i ranT 4, r c n m Cr JuLcloi- nH, p t r o n o con ti tlso drUDI UJci d ID QlLiuiaa ailiiD dfi M líl CurrrtTíi. giia na fueran, clcrLaniixtt, da T afvcrlJaii dcM domine, Tli E or. a i raoDva jtar iv l u a r i i D o c U al Mr aioo clin u n i t n a y H p m c r E o n nua fi- 10 in ln riCc- i iJ Ead la d a r Tinmof dol c a c h a m b o v l d i l EKt uiL iiJa Jlnrfi. (iucr UTD dcac n- obfcrvad E- lau aíC, F dlc i con nrnix i r CU jiLJii, pur t a a i i i i ¡ui; j lie- iuca 4! an coinnF nDo i in da Ei: iiirin nto. A K prafODl r oEiru BU n a correnEinndlan o. TU cicrtiia toJiT ln, l i BCfln no dr- formadn- ni XCrdld i u P k fi aTi Lllcr íthl IclPAbJ Hl Bi: iaiia. ni lE i n u di r T hiií- ll ia il una. s t r í o r J 1 ttqrta, cmL ücntol. rklnni- fUfDa. IXiiliico H ATrlIlud. C tn i r, Q ijulLi cramlish. unn tiUfHifc ii- (o tn. vLjicarL isii Fi Un nxií, i. j j pj- 0 la rOa. EiialE lo quo ifl no MBjniELa un arE u: i dEMlnii u iiruj niiLiii, rfAlldUil da da al. y di y QLiD n o Eni es 4 ranlo ni lector nut- jLro iía AOEUO i lla. l o l x m n ppni nal p u n l í i ¡r, vJíln coflo U f TtroT 1 Cla EF, m pcrdpf ju a e r r l u n f l i d a r (M (i r í f i- n l in rp, d a- la rolOrJniJoíO la cabe bltmpr íiíflo a 11 txparivpcim, t: r. iy c mWií v úd t e a Jorre J dsu, irn ¡í uliiTna CÍP KfCnic R- iworitf, U n c í a a Etk t i JuBlo -U n n n j o. In KÍÍPÚC tí L lor d 3 d lodo i H r b u n i n dna i ci jn a n t a fippcloltdad I L cuanLoa o r e d a iMnírfl. Incprficrnr ar lulrin, vl m p r c ablorlo, liEcrJLrlft conrlguon d l í k l l i u t r i t c- -u l v u h o n Bnbr -la crnuil fl mrriinji, r- i mojnr iloru- tarvn da 1 qUf nDn cDfüana di: i ncLonca- i rmnEiii U ki E iiuEnor, p a n rv pE cJonrQrjjto qcifc a o ladi d- T lObrO hni rr r ii. tino c nuTdjiAf, til c u o du T o r r CicJju f í v UP la b u í n i VCatí aleo t i l m o planCü. CIAD n M a r l j nutrr- ím, a a l cj ino, r r i ii- y d c u r r o l l a a i u Idiraa l o b r c loda ndnoro di pío, í- 1 lPallmoíi d -Clflrfii iQhT RaÍAcl d c p a r t Otadle 1 tiguE h l n t a r 1 üEbcE, nln C í l l r o l- n ÍCiUrtt- l Í Q C l I J ú l I t i r o T i l T S r t J I I f l Ivlijar -dcE boBfo, L culEuia (Jilea, la n a l o i p ira q u t pDpíin v ci niQ r o a l vneicLSn a i d a ti vurfo in mcpior, ol n l MiTli l u t e r a n J n l ú r n r Jlal virrio c jil p l n l n n u y i l r i m o oL aj Lima y la c ti. la r a Co V fomrtnllcaqnti. i y biurii t i miiu di 1 a cuEnba, iVíim CijiTiQ bunnii M -íi rEí n i n a i iliitíí Clu n r r o la FfiinlQ oTrrcf n IUIILILO Irnipo en lEiDcrvaclum: pf- rípclan. BnKno J. obi Lodo, T ¿e j tliilc f dtf ironih iTiu rJo bj Ui can d c v LniEir rnEc r críbL l i riiltt T nr fuEn, HaT 3 Jntcmjtx un n r l i c n t i ralatot da oiroi IHTIIOB H O B C i fl- l mims ilíl p í r t o t í j B y boc Ffllpo tEij njit jc jarit. qui na Uicn T e t r o T nclhj ftirafjDfi pft tü iLhnr. rbunLlnnLo. i U n l t Í H m v con Mi- ura do plutna y Elníi- i d rapfrlEu a C c l o cw i do un í. -plrllu y u n da unA íE Qi a, A la iLijuri d, Mnrla G Ü? uJtl ini ntE t rttilfa y crüLo 8 E T o r r o nfl EiivEora Afr dlEaiJa yn Tlíro, p t r f l I J i cnn ilrf d J (onda mfdlo fi m. 1 do ITI rln y Ü? Llt- iTLlum pupa 1 Ha- ri i perronnJlil- id lltcrJrlH -nlií catfl ru Obrj ti- fV fui ndiTilnl -i c t n nrlo la nm rUtilri nií mnjtniílca A IÍLDIO ÚI Fa II- JVE- IE d o Hadla vlcfH J pai to. y 11 c UbiblDrcLlJo, Nnrionul istP iiEiro de rp ou ocupumOii L un tnntn lírico, di fin j i fpiilii F imar oii, C o m o TinEiifi p i f a n c r r d l r i r f y El- marlo ür ufta la. ftvfpcatlí n ilr M a r K (r u c r r r n í nñ BvtEn coJiT I. mji U n JilOli como nuTr- i- MT. E- l VucUa r ra ni no dcFüuhrlitíinDbi, j j n t u i i r i i j T a l dspOíta t n cchrnTn rcliloa d b u m o r coly uEirli hoiiibf nun Urnú l u vJdfl, a c i o r maík 1. D. 1 D- il k- nililo d curlnnEdid del U c r- m M f n flJpn- no PVÍ- C t l m l i m n LT tOmbr Enr niQa iit -nii y p J r a la ariEían c o o i i l Mñortl Jn J i T n a r d o Tilat da aif nilou. i- j í n d l i n l a u i r r l o r i. lo ijijfc iDiitfiu CÍ -TI, tuy un aTi r to m u y d i g n o d tcnorai tt No otro rcct nlnfímí fli rnorT. Jur- lo al (rrl- cumtrt r Jr lo t ¡nv ípaFíia aln iTrcv Ti oclBa tií p- Ví- mcerdor dps U a r l a 1 t n a r l u IMuJca Jnadm ílbl- n HirrraiiiP, -C. d F e r n a r i í o E l BanlEinrio d e l P i l a r p o r l I n d a l c a a Noguera, V o l u m e n I de la GeograBotíre cL pnLiáji O? T aT lík H? h n fVüLta fía M b ¡c a d e Espaila Be poco cloriamrntrH t h r o im irtUj de la COn- R l iinELL- LTlo do Ttlnr inicia la con un c r i i T i o llinrjrLo, y hu Ifn. t (tD -9 iu rcanEctú. iwir d iot ririi A l l i i m L r j IIL iiu ill j. icLín i o au- tV -JirL. lUtf Cnai í flORlnU d o Awirlll -P I T O r I n r l l ria Mlirlca ¡IP K lkirLa L ir- Jlt na on í i Mlc oftibíL cn- l Inlaciíi, i l n d l piii D d Milu remira, bajliij r llca iilrLb MU ri a! ti a vnrToi pírlíVnca Ti. mifl. HUÍ ID nbivrdA m u r i v c o n n van iii p ronocInib nEO i m p n í i r el ri l Eo auffrftnclii iTririiírdlno dH l do rpl d l rlnTy y fi l de Ion vorilndoron í n r h p a y THIc o m p o t í i n c d on K í t í l l ü a JfULorln. do ía l Ln- Enüío dpj lia dpVDclDEi í blpítrancad G n- K l lanEuarEo diE r i l a r mi o u l a r a Manl u r o H a cp. n crecido h J i t a itrn nflr i- n TI Jll- ro ciiy fl i.i rlcl, %ii onirniurnDH. JnTajLa NOITULTO, har c ii1o s i l a d un e fllD FLlllaria c n Rusm y blrn rm Jidn uiiihiiid. lE rajlD ññ p r n K r ordi nd 0I pOr; j COn Oliuf f uciLo II o lo ilui: Lrfl. n vjitnv d t c- T i a d t roLo- a l t i h E cJ i. i y DTiiü -lilad cuqiiEo la l yirda de la cuitara. AE HI I. Númiíto 3- 1, rl mEfrcol? a i ü m o i- cio TiDmcra dfi Ln nUTüT. ti re linj. J 3 n l u i vrlnLEiriiEiEfo p 4i naa, ndmlrnlhknii nli cn: i iN: c! nPi laa e linpri bQV, contiena ti- nt- aji a lE p rad D, q u o o b r d c t n a un críLíriu JVLHT íaifSís Pi 9 de ftmol- i mamaila e u n HU TCEII JO di nquClEí: L T dlCimad c t t n l a j mnv y ÍJ IID h o r m iN otkLia d o irv atmiTia. Uuoa hunior. liii- ín a poIlElCa, Editot JES q HEI- JUJ PIH T, -T C U- t r a bajo in i i n i a ehl i rjificuiiaJcí: llnH ioTiam ¡enra- y Movíl! fi 16 n- IM cultura T rir, v todFia- d v J f l i J iJEtna y C i u k acontL- dy mL nEoí lia f- oUlEi: a ln niacío 0: 11. Flurupi r i un iiiMiUifAp p i l a Jlunlcli y- E l IWdann ijí KUOrra ilfTi por ciuloncn n c u m i a n -i T i liTIa do lanquiFA y A- icaní A P T nosnr. A a üoi Yi- nJ f a t t í r u l n í l E r w i i T n í i Dbrf F i i p a a a) Airo y m o r t tr- d n dcdlra- Ja lufl r u r r s i í n a a l r i y d l A r- l J: cDnn: i a y ElUnsnn. H niumlr de la invención: En VKncl- i cE crvlrio d t l atibado. Ven y l í s Karo: dn y jVídlrrna pOTtan Ijx íií- y el n r nmiurnTíj: TeararHirtca Vlnta. y- Carbdn SinEtrini pUmn curiíh- iriíd a: M n i la. y xScrvlElijno ov tlro Hí adp c c t i la LoT PtA l T Piflilo; T siFiacian citianJcrEU novanlemU E l hombro y cu Otros libros MflVlT -Con n f lEliilo t e h publicad? Una m i r r a H- %i fltíL de AulomcíVllJimo Tiajo J i r f c c i í n da ItJeardo íltjyiro UijOx U r v i a no Trúlo hnMa Ji- a r u n t o i ti irnlcm plpq qun haTiEn. lo- mblí n iJo o l m j CÍ Í IJ como Loa iVrtlMai y i- l aUEomOvl e ln luiiD p u b l i c t di n CLirnEos, u n o d tlribrlrE lJi- i L ciErrt d M a t k Twaln, i n, x pAizIr: do huEnor írrlncloTuda ciíTi -1 nuítJiiifivK. f y reta de lUiínlJoLlc- í y iyn v? iil? -rnpo! L Niüntrcfliía ¡l u c i r t c J o n t i o r n a p t u i Pi Rinu. l iEltmr- puEtlJcarluncj -A l u c t u í írcB tnTíi cIvLl- l. Lmo V i l f c i n r t í dlflfln, p u r T a a l d i a l TValn: P r p í c d n d d r l d r g l l n i y aniPj irniFiJi- nEj. UÍJ di r r c h o d? rcitir las Tlncjf rO flcaa. -1 oii ciUrLckA rulnnriii T fl loa ÚTbol nao amcaRí- n cnpcrp- -Conifl: j: darf do líle; -B- -L r pkmarlaa p eialen, -Acuf -Mln. ir- -IfopJpdiij ETitplí iual. -A- ílcuiojr 3 t i a J s í f e l i i tD n -5- nf. -J 3 crEIII d i! V f b í n V- nlad y eniíiiño O la m- ral y pn 1 T or -hí I v r o i n i i ri- E. O j l l n J G. -Ilorarull y llÉim nA: -E nrocí- llmlinle en Laq cuTiraii csTinnleí ilo lUlEdad ronlrEm íilaJ 4. -IHcha obran y iodo K libro q u V. ír, í il í iEMrpi t n j i r v i i n i Mll- írínl Jteup. l r H d n i i í J y R. Madrid. icmtamns todn. elrn- n d i l Ejp, 3 a ni cífntu o DIPB del llliro. h o í i r e í m l d e n d a í t i t i l ó t e ca. 1, UElvenlEaiEa, olbrrjtuea de vera io, y TceleaEejnrnto l i Iry do Drdruieliin VnETrr llBrlB babEan c l o r a r n t r n i r n l t d t loa pr p JÍEos recoJuclDnarloi del E. V,