Volver

Resultados de la búsqueda

Resultados para
MADRID DI A i 3 D E AGOSTO D E 1908. NÚMERO SUELTO 5 CENTS. MADRID: UN M E S i,5o PTAS. PROVINCIAS, TRES M E S E S 5. EXTRANJERO. SEIS M E S E S 6 FRANCOS REDACCIÓN: SERRANO. 55. ADMINISTRACIÓN: SEVILLA, 12 Y 4 ABC DIARIO ILUSTRA DO. AÑO CUARTO N U M E R O 1 164. ÍB S 2: ÉPOCA, LA CONDESA DE PARÍS LLEGADA DE S. A. A SAN SEBASTIAN EN EL SUDEXPRESO Fot. Goñi